V001 / IJS / T169

Slika

Sodelavca IJS iz Odseka za komunikacijske sisteme prof. dr. Aleš Švigelj in dr. Kemal Alič ter dr. Radovan Sernec iz Telekoma Slovenije so bili za članek z naslovom Network traffic modeling for load prediction: a user-centric approach, objavljenem v reviji IEEE Network, izbrani za nagrado »Best Paper Award of the IEEE ComSoc Technical Committee on Communications Systems Integration and Modeling«. Nagrada bo podeljena decembra na prestižni konferenci IEEE GLOBECOM v Washingtonu v ZDA. V članku je predlagan inovativen uporabniško usmerjen način modeliranja prometa v velikih telekomunikacijskih omrežjih, ki je bil ovrednoten in uporabljen pri uvajanju, optimizaciji in načrtovanju novih storitev pri slovenskem nacionalnem ponudniku telekomunikacijskih storitev.