V001 / IJS / T168

Slika

Dne 14. septembra 2016 je Institut »Jožef Stefan« podpisal Dogovor o sodelovanju in Pismo o nameri z znamenito belgijsko univerzo KU Leuven. Namen dogovora je pospeševati medsebojno sodelovanje, in sicer pri izmenjavi raziskovalnega kadra, organizaciji in izvajanju skupnih raziskovalnih projektiv, organizaciji skupnih znanstvenih dogodkov, pri skupnih objavah in pri izmenjavi študentov. Univerza KU Leuven, s katero ima Institut že dandanes mnogotera sodelovanja, je bila ustanovljena leta 1425 in je močno usmerjena v raziskovalno dejavnost. Po World University Ranking spada KU Leuven na 35. mesto v svetu. Po velikosti je podobna ljubljanski univerzi, 18 % študentov pa je tujcev. Med znamenitimi študenti te univerze so bili astronom Georges Lemaître, ki je formuliral sodobno teorijo velikega poka, ter humanist Desiderius Erasmus.