V001 / IJS / T164

Slika

Prof. Jean-Marie Dubois, častni član Instituta »Jožef Stefan« in sodelavec Odseka za nanostrukturne materiale, je letošnji prejemnik prestižne svetovne Nagrade za znanost IUVSTA - International Union for Vacuum Science Technique and Applications, ki to nagrado podeli vsake tri leta. Ob tej priložnosti je imel prof. Dubois na 20 IVC konferenci (International Vacuum Conference) plenarno predavanje »Complexity in Metallic Alloys and Compounds” v soavtorstvu s prof. Spomenko Kobe, v katerem so bili predstavljeni rezultati najnovejših skupnih raziskav med IJS in CNRS na področju zlitin »push-pull«, ki se izvajajo v skupnem raziskovalnem laboratoriju LIA na IJS. Sodelovanje med inštitutoma poteka izredno uspešno tudi v okviru drugih evropskih projektov in je tudi že dobro prepoznano v svetu.