V001 / IJS / T161

Slika

V strukturni kemiji anorganskih fluoridov prevladujejo enostavni elektrostatski in geometrijski dejavniki, pri čemer je pri skoraj vseh elementih prehoda prevladujoče koordinacijsko število šest z oktaedrično koordinacijo fluorovih ligandov okoli kovinskega centra. Namesto da bi bili izolirani, si lahko tako nastali oktaedri delijo F-ligande in tvorijo oligomerne ali polimerne zvrsti. Določitev kristalne strukture [XeF5]5[Ti10F45] je razkrila obstoj največjega znanega oligomernega fluorido-kovinskega aniona [Ti10F45]5–. Sestavljen je iz desetih TiF6-oktaedrov, ki si delijo oglišča v obliki dvojne zvezde. O rezultatih študije sistema XeF6/TiF4 sta v reviji New J. Chem poročala Z. Mazej in E. Goreshnik z Instituta "Jožef Stefan". Prispevek je bil izbran za t. i. notranjo naslovnico letošnje septembrske številke te revije.