V001 / IJS / T149

Slika

Raziskovalca z Odseka za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko Instituta "Jožef Stefan" Jan Babič in Jernej Čamernik sta v sodelovanju s kolegoma s Tehniške univerze Darmstadt v Nemčiji razložila mehanizme, ki jih človekov osrednji živčni sistem uporablja pri vodenju gibanja našega telesa med fizično interakcijo z okolico. Medtem ko so preiskovanci izvajali ciljno usmerjene gibe, so raziskovalci preučevali motorično prilagajanje na sistematične motnje ravnotežja. Z uporabo novega načina verjetnostnega modeliranja so izdelali računski model, ki opisuje, kako človekovi možgani sočasno upravljajo naše telo pri izvajanju ciljno usmerjenih gibov in zagotavljanju ravnotežja. O izsledkih svoje raziskave so poročali v reviji Nature Scientific reports.