V001 / IJS / T147

Slika

Matjaž Gams, Mitja Luštrek, Anton Gradišek z Odseka za inteligentne sisteme Instituta “Jožef Stefan” so pomagali pri razvoju prve slovenske interaktivne spletne aplikacije, preko katere se uporabniki lahko informirajo glede spolno prenosljivih bolezni, izpolnijo lahko tudi pametni vprašalnik, ki na podlagi konkretnega spolnega vedenja in morebitnih simptomov poda informativno oceno o tveganju za okužbo ter napotke za nadaljnje ukrepanje. Aplikacija je namenjena predvsem mladim za preventivo oz. hitro ukrepanje po okužbi. Pri projektu so sodelovali študenti Medicinske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko (FRI) ter Ekonomske fakultete pod mentorstvom strokovnjakov s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, FRI ter IJS, ki je izdelal načrt. Aplikacija je v odprti uporabi od 13.junija 2016.