V001 / IJS / T146

Slika

Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Zasavje je dne 8. 6. 2016 Institutu "Jožef Stefan" ter podjetju ETI, d. d., podelila srebrno priznanje za inovacijo »Neporozni kordieritni material C410 za elektrotehniko«. Prejemniki priznanja so: Ines Bantan, Joži Prašnikar in Helena Razpotnik iz ETI, d. d., ter doc. dr. Danjela Kuščer in dr. Janez Holc iz Odseka za elektronsko keramiko, IJS. Sodelavci so preučevali postopke za izdelavo neporoznega kordieritnega materiala, ki se uporablja za izdelke, izpostavljene večjim temperaturnim spremembam v kratkih časovnih intervalih. Keramiko so izdelali iz naravnih surovin ter postopke prilagodili tako, da je imel material nizek koeficient linearnega termičnega raztezka v ekstremno ozkem območju in visoko mehansko trdnosti. Material je primeren za kompleksno visoko serijsko proizvodnjo na avtomatiziranih linijah.