V001 / IJS / T142

Slika

Odsek za znanosti o okolju (O-2) na Reaktorskem centru Instituta “Jožef Stefan” v okviru EU projekta ISO-FOOD (7. OP) od 6. do 10. junija 2016 organizira poletno šolo “Radionuklidi v hrani”. V okviru poletne šole potekajo predavanja in praktično delo v laboratorijih. Slušatelji bodo tako podrobno seznanjeni z zakonodajo o dovoljenih vsebnostih naravnih in umetnih radionuklidov v hrani in vodi ter njihovem določanju z uporabo različnih tehnik. Poudarek je na vseh stopnjah analiznega postopka, od vzorčenja, separacijskih tehnik, detekciji radionuklidov do končne interpretacije rezultatov. Udeležba tečaja je brezplačna, vendar morajo udeleženci sami kriti stroške potovanja in bivanja. Več informacij o dogodku je dostopnih na spletni strani ISO-FOOD .