V001 / IJS / T133

Slika

Dne 30. maja 2016 Center za prenos tehnologij Instituta "Jožef Stefan" v sodelovanju s Centrom inovativnega podjetništva NLB organizira podjetniško usposabljanje mladih raziskovalcev Mladi upi 2016. Delavnica, ki se bo osredinila na področje prevzema službenih izumov, trženja intelektualne lastnine, komunikacije znanstvenih dosežkov z mediji, postopeke ustanovitve odcepljenega podjetja, pisanje poslovnega načrta in načine pridobitve financiranja raziskovalnih idej, bo organizirana prostorih Centra inovativnega podjetništva (CIP) (Trg republike 2, Prizidek, 1520 Ljubljana). Potekala bo od 9.00 do 15.30 z vmesnimi odmori. Delavnica je za vse udeležence brezplačna in se šteje kot seminar s področja podjetništva v skladu s Pravilnikom ARRS o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.