V001 / IJS / T129

Slika

Dne 12. maja 2016 je Institut “Jožef Stefan” obiskal Victor Scheinman, eden izmed pionirjev sodobne robotike. Zaslovel je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je kot doktorski študent izdelal robota z nazivom Stanford Arm. Robot je postal študijski vzor mnogim raziskovalcem robotike v svetu. Leta 1973 je prof. Scheinman ustanovil podjetje za proizvodnjo robotov, ki ga je leta 1977 prodal podjetju Unimation. Je tudi avtor slavnega robota Puma, ki je bil desetletja najbolj razširjen robot predvsem v raziskovalnih laboratorijih. Prof. Scheinman še dandanes sodeluje z Univerzo Stanford in se vključuje v razvojne projekte. Institut je obiskal na poti skozi Slovenijo zaradi dolgoletnega prijateljstva s prof. dr. Jadranom Lenarčičem. Na Institutu si je ogledal nekaj robotskih laboratorijev in se seznanil z raziskovalnimi in razvojnimi projekti, ki so v teku.