V001 / IJS / T128

Slika

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 12. maja 2016 objavilo prve ugotovitve iz letnega poročila Evropske komisije o sodelovanju držav v programu Obzorje 2020. Glavna ugotovitev prvega letnega poročila je, da Obzorje 2020 pritegne bistveno več prijav kot predhodni 7. okvirni program, zato se je stopnja uspešnosti prijav v letu 2014 glede na sedemletno povprečje predhodnega 7. okvirnega programa, kjer je bila ta stopnja 19 %, zmanjšala le na 13,39 %. Slovenija zaseda 3. mesto po prejemu sredstev iz Obzorja 2020 glede na vplačilo v proračun EU – to pomeni, da za vsak evro, ki ga Slovenija preko proračuna EU prispeva Obzorju 2020, organizacije iz Slovenije iz tega programa prejmejo dva. Največjo finančno udeležbo odobrenih projektov ima Institut "Jožef Stefan" (40 sodelovanj = 12,6 mio. EUR).