V001 / IJS / T117

Slika

Upravni odbor združenja ENEN (European Nuclear Education Network, www.enen-assoc.org) je 4. 3. 2016 za predsednika izvolil prof.dr. Leona Cizlja, vodjo odseka za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«. Med cilje ENEN spadajo ohranjanje in razvoj z raziskavami podprtega visokošolskega izobraževanja, vseživljenjskega učenja ter prenosa znanj in izkušenj na mlajše generacije jedrskih strokovnjakov. ENEN združuje več kot 60 evropskih univerz, raziskovalnih inštitutov ter podjetij, ki delujejo na področju jedrske energije. Pridružene članice so japonske, ruske, ukrajinske, kanadske in južnoafriške univerze, vzpostavljamo pa tudi sodelovanje z ZDA. Slovenska člana ENEN sta Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in Institut »Jožef Stefan«. Predsedovanje ENEN je potrditev odličnosti in uveljavljenosti raziskovalcev Instituta »Jožef Stefan« v evropskem in širšem mednarodnem prostoru.