V001 / IJS / T116

Slika

Dne 26. februarja 2016 je fizikom v novem trkalniku SuperKEKB v Tsukubi na Japonskem uspelo shraniti še žarek elektronov z energijo sedem milijard elektronovoltov (7 GeV), ki krožijo po obroču magnetov v nasprotni smeri kot pozitroni. Ta dosežek, sočasno kroženje obeh žarkov, je pomemben mejnik za vsak nov pospeševalnik delcev. V primeru SuperKEKB je to še posebej pomembno, saj imajo elektroni in pozitroni različne energije (7 GeV in 4 GeV) in krožijo po različnih obročih. Med delovanjem s polno močjo bodo žarki elektronov in pozitronov trkali in pri tem proizvajali veliko število novih delcev, ki jih bodo nato fiziki, med njimi tudi sodelavci Odseka za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev Instituta »Jožef Stefan«, zaznavali z detektorjem Belle II.