V001 / IJS / T114

Slika

Pod vodstvom dr. Matjaža Leskovarja z Odseka za reaktorsko tehniko Instituta "Jožef Stefan" je skupina strokovnjakov iz Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) in Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) iz Francije ter Institute for Nuclear Technology and Energy Systems (IKE) iz Nemčije zasnovala poskus parne eksplozije, ki ga bodo izvedli na napravi SES v Royal Institute of Technology (KTH) na Švedskem. Poskus bo sofinancirala Evropska komisija v okviru projekta SAFEST. Parna eksplozija se lahko razvije med težko nesrečo v jedrski elektrarni, ko pride staljena reaktorska sredica v stik z vodo. To je že drugi poskus, ki ga sodelavci Odseka za reaktorsko tehniko s finančno podporo Evropske komisije v letu 2016 pripravljajo za naprave v tujini.