V001 / IJS / T111

Slika

Dne 1. februarja 2016 je fizikom, med njimi tudi sodelavcem Odseka za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev Instituta »Jožef Stefan«, na pospeševalniku SuperKEKB v Tsukubi na Japonskem prvič uspelo pripeljati elektrone in pozitrone do 3 km dolgega glavnega obroča. SuperKEKB, tovarna mezonov B druge generacije, je pospeševalnik, v katerem bodo ustvarili veliko število mezonov B. Intenziteta žarkov v njem bo okoli 50-krat večja kot v njegovem predhodniku, pospeševalniku KEKB. Elektrone in pozitrone so fiziki najprej pospešili do njihove polne energije, nato pa so jih vodili z električnimi in magnetnimi polji preko vakuumskih cevi do vstopa v glavni obroč pospeševalnika. Študije mezonov B so že doslej pomagale razumeti naravo kršitve simetrije CP, razlike med snovjo in antisnovjo, so pa tudi edinstveno okno v neznani svet Nove fizike, pojavov, ki so zunaj našega sedanjega razumevanja osnovnih delcev in njihovih interakcij.