V001 / IJS / T103

Slika

Na slavnostni akademiji Zahvalnega dneva 14. januarja 2016 je Slovenska znanstvena fundacija podelila priznanja za odličnost v komuniciranju v znanosti v letu 2015. Med prejemniki priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju je bila tudi Polona Strnad, ki je priznanje prejela za uspešno vodenje odnosov z javnostmi in sooblikovanje znanstvenih dogodkov na Institutu »Jožef Stefan« v obdobju 2006-2015. Priznanje Prometej znanosti je letos prejelo deset posameznikov oz. skupin, namenjeno pa je raziskovalcem, učiteljem in novinarjem, ki se s svojim delom odlikujejo v komuniciranju znanosti in s promocijo pomena znanosti v splošni javnosti.