V001 / IJS / T101

Slika

Laboratorij za dozimetrične standarde in Laboratorij za meritve radioaktivnosti, ki delujeta v okviru Odseka za fiziko nizkih in srednjih energij (F-2) na Institutu "Jožef Stefan" svoje merilne zmogljivosti in kakovost dokazujeta s primerljivimi rezultati pri mednarodnih interkomparacijah. Pri Mednarodnem uradu za mere in uteži (BIPM) so v novembru 2015 potrdili štirinajst najboljših kalibracijskih in merilnih zmogljivosti obeh laboratorijev (Calibration and Measurement Capabilities) ter jih vpisali v bazo Key Comparison Data Base, ki deluje pod okriljem tega urada. S tem pomembnim dosežkom sta oba laboratorija, ki sta v Sloveniji tudi nosilca nacionalnega etalona na področju ionizirajočega sevanja, potrdila svoje merilne zmogljivosti na najvišjem mednarodnem nivoju.