V001 / IJS / T100

Slika

Mlada raziskovalka na Odseku za fizikalno in organsko kemijo Jerca Pahor je prejela nagrado za najboljši poster na International Conference on Current Challenges in Drug Discovery Research (CCDDR 2015 novembra v Indiji), kjer je predstavila svoje delo "New Approches to the Synthesis of Acyloxyalkyl Prodrugs of Phosphates". Jerca Pahor je razvila nove reagente za fosforiliranje hidroksi derivatiziranih organskih molekul, jih testirala na enostavnejših alkoholih in nato aplicirala na potencialno bioaktivnih molekulah, ki utegnejo imeti lastnosti predzdravil fosfatov in s tem pomen pri pripravi nekaterih aktivnih farmacevtskih učinkovin. Rezultati raziskave so nastajali v okviru sodelovanja med Laboratorijem za organsko in bioorgansko kemijo Instituta ter visokotehnološkim podjetjem ACIES BIO iz Tehnološkega parka Ljubljana.