V001 / Direktorjev sklad

Direktorjev sklad

DIREKTORJEV SKLAD

DIRECTOR'S FUND

Objavljeno: 24. november 2017
Rok oddaje: 2. februar 2018
Sklep o izboru: 23. marec 2018

Published: November 24, 2017
Deadline: Fabruary 2, 2018
Final decision: March 23, 2018


POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKTOV

CALL FOR PROPOSALS

Strokovni svet direktorja Instituta “Jožef Stefan” objavlja tretji interni poziv za predlaganje projektov Direktorjevega sklada, ki so namenjeni nakupu in gradnji nove raziskovalne infrastrukture v okviru internega investicijskega projekta z namenom, da se olajša in omogoči ustvarjanje obetajočih novih raziskovalnih področij raziskovalkam/raziskovalcem mlajše generacije. Na podlagi ocenjevalnega postopka bosta v financiranje izbrana eden ali dva predloga, ki bosta vsebovala jedrnato in jasno predstavitev nove infrastrukture in bosta ustrezno utemeljena. Predloge projektov lahko pošljejo mlajše raziskovalke/raziskovalci do 7 let po doktoratu, ki želijo nadaljevati svojo raziskovalno pot na Institutu. Predlogi projektov morajo biti napisani v angleščini v skladu z objavljenimi navodili.

The Director’s Council of the Jožef Stefan Institute announces the third Call for Proposals for the Director’s Fund projects, which focuses on purchasing and/or developing a new research infrastructure (as part of an internal investment project) with the aim to facilitate and enable the creation of promising new research areas for younger generations of researchers. Either one or two proposals that include a concise and clear presentation of the new infrastructure and its justification will be selected on the basis of a comprehensive evaluation process. Eligible applicants are those younger researchers who have completed their doctorates within the past 7 years and have decided to continue their research careers at the Institute. The proposal must be written in English.

Function

POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKTOV (pdf)

CALL FOR PROPOSALS (pdf)

Osnovne informacije
Namen in poslanstvo
Kako napisati prepričljiv predlog projekta
Obrazci
Vprašanja in odgovori

Basic information
Purpose and mission highlights
How to write a convincing project proposal
Templates
Questions and answers

FRONT PAGE (docx) - FINANCIAL OUTLINE (docx)

PPT PREDSTAVITEV - PPT PRESENTATION (pdf)

PRAVILA O OBLIKOVANJU, UPRAVLJANJU IN UPORABI DIREKTORJEVEGA SKLADA (pdf)

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija
www.ijs.si