V001 / JSI / Naslovna

NASLOVNA

FOTOGRAFIJA

COVER

PHOTO

Naslovna slika / Cover photo

Premislek o evropski raziskovalni politiki

A reflection on the European research policy

Naslovna slika / Cover photo