V001 / JSI / Naslovna

NASLOVNA

FOTOGRAFIJA

COVER

PHOTO

Naslovna slika / Cover photo

Investicije v RR v Sloveniji

Investment in RD in Slovenia

Naslovna slika / Cover photo