V001 / JSI / Naslovna

NASLOVNA

FOTOGRAFIJA

COVER

PHOTO

Naslovna slika / Cover photo

Naslovna slika je fantazijska podoba, izdelana v 3D računalniški grafiki.

This cover picture is a fantasy image made in 3D computer graphics.

Naslovna slika / Cover photo