V001 / JSI / Naslovna

NASLOVNA

FOTOGRAFIJA

COVER

PHOTO

Naslovna slika / Cover photo

Fotografija iz sejne sobe Instituta.

A photo from the meeting hall of the Institute.

Naslovna slika / Cover photo