V001 / JSI / Naslovna

NASLOVNA

FOTOGRAFIJA

COVER

PHOTO

Naslovna slika / Cover photo

Naslovna slika je fantazijska podoba, izdelana s 3D grafiko.

The cover picture is a 3D fantasy composition.

Naslovna slika / Cover photo