V001 / JSI / Naslovna

NASLOVNA

FOTOGRAFIJA

COVER

PHOTO

Naslovna slika / Cover photo

Kompozicija

Composition

Naslovna slika / Cover photo