V001 / JSI / Naslovna

NASLOVNA

FOTOGRAFIJA

COVER

PHOTO

Naslovna slika / Cover photo

Kovinske skulpture v Lagosu, kompozicija J.L.

Metal sculptures in Lagos, composition J.L.

Naslovna slika / Cover photo