V001 / JSI / Naslovna

NASLOVNA

FOTOGRAFIJA

COVER

PHOTO

Naslovna slika / Cover photo

Fantazijska kompozicija na temo IJS

Fantasy composition on JSI

Naslovna slika / Cover photo