V001 / JSI / Naslovna

NASLOVNA

FOTOGRAFIJA

COVER

PHOTO

Naslovna slika / Cover photo

Jesen, avtor J. L.

Autumn, Author J. L.

Naslovna slika / Cover photo