V001 / JSI / Naslovna

NASLOVNA

FOTOGRAFIJA

COVER

PHOTO

Naslovna slika / Cover photo

Kompozicija, J. L.

Composition, J. L.

Naslovna slika / Cover photo