U3 / Desno

NABAVNA IN PRODAJNA SLUŽBA - U3
Iz nabavne in prodajne službe


Skladišče

 • Boris Bašnec, vodja skladišča
  boris.basnec@ijs.si
  Opis dela: vodenje splošnega, kovinskega in plinskega skladišča
  Telefon: (01)477 3337, (01)477 3347, (031)496 387
  Soba: splošno skladišče

  Robert Beketič, strokovni delavec
  robert.beketic@ijs.si
  Opis dela: prevzem, izdaja, urejanje dokumentov v skladišču
  Telefon: (01)477 3337, (01)477 3347, (041)743 263
  Soba: splošno skladišče

  Martin Pečar, strokovni delavec
  martin.pecar@ijs.si
  Opis dela: prevzem, izdaja, urejanje dokumentov v skladišču
  Telefon: (01)477 3337, (01)477 3347, (031)518 486
  Soba: splošno skladišče

  Bojan Kastelic, strokovni delavec
  bojan.kastelic@ijs.si
  Opis dela: referent, hitra nabava preko skladišča
  Telefon: (01)477 3347, (01)477 3337, (041)642 105
  Soba: kovinsko skladišče

Osnovna sredstva

 • Rok Gorenčič, samostojni strokovni sodelavec
  rok.gorencic@ijs.si
  Opis dela: Evidenca osnovnih sredstev in nepremičnin
  Telefon: (01)477 3948, (031)357 503
  Soba: C149

Nabava na domačem trgu

 • Vodja nabave:

  Dejan Ratković, univ. dipl. ekon., samostojni strokovni sodelavec
  dejan.ratkovic@ijs.si
  Opis dela: Nabava na domačem trgu, javni razpisi za JN
  Telefon: (01)477 3838
  Soba: C149

  Mojca Eržen, dipl. ekon., samostojna strokovna delavka
  mojca.erzen@ijs.si
  Opis dela: Nabava na domačem trgu
  Telefon: (01)477 3310
  Soba: C149

  Mirjana Lesar, dipl. upr. org., samostojna strokovna sodelavka
  mirjana.lesar@ijs.si
  Opis dela: Nabava na domačem trgu
  Telefon: (01)477 3326
  Soba: C148

  Danijela Raičković, projektna sodelavka
  danijela.raickovic@ijs.si
  Opis dela: Nabava na domačem trgu
  Telefon: (01)477 3284
  Soba: C149

  Karmen Per, samostojna strokovna sodelavka
  karmen.per@ijs.si
  Opis dela: Nabava na domačem trgu
  Telefon: (01)477 3727
  Soba: C149

  Nina Uran, samostojna strokovna delavka
  nina.uran@ijs.si
  Opis dela: Nabava na domačem trgu
  Telefon: (01)477 3311
  Soba: C149

Nabava letalskih vozovnic, nabavne pogodbe

Nabava na mednarodnem trgu

 • Maja Tišler, univ. dipl. ekon., samostojna strokovna delavka
  maja.tisler@ijs.si
  Opis dela: Nabava na mednarodnem trgu
  Telefon: (01)477 3210
  Soba: C101

  Neža Kozina Garbajs, univ. dipl. ekon., samostojna strokovna sodelavka
  neza.kozina@ijs.si
  Opis dela: Nabava na mednarodnem trgu
  Telefon: (01)477 3517
  Soba: C101

  Janja Novak, univ. dipl. ekon., samostojna strokovna delavka
  janja.novak@ijs.si
  Opis dela: Nabava na mednarodnem trgu
  Telefon: (01)477 3457
  Soba: C103

Prodaja na domačem trgu

 • Katja Ernestl, dipl. ekon., samostojna strokovna sodelavka
  katja.ernestl@ijs.si
  Opis dela: Prodaja storitev na domačem trgu
  Telefon: (01)477 3331
  Soba: C142b

  Damjana Nikovski, dipl. org. menedž., samostojna strokovna sodelavka
  damjana.nikovski@ijs.si
  Opis dela: Prodaja storitev na domačem trgu
  Telefon: (01)477 3331
  Soba: C142b

  Jana Selan, projektna sodelavka
  jana.selan@ijs.si
  Opis dela: Fakturiranje
  Telefon: (01)477 3345
  Soba: C142b

  Mag. Jadranka Petrovčič, vodilna strokovna sodelavka
  jadranka.petrovcic@ijs.si
  Opis dela: NRP in projekti ministrstev
  Telefon: (01)477 3747
  Soba: C178

  Lidija Jarni, viš. uprav. del., samostojna strokovna sodelavka
  lidija.jarni@ijs.si
  Opis dela: NRP in projekti ministrstev
  Telefon: (01)477 3228
  Soba: C188

  Janja Novak, univ. dipl. ekon., samostojna strokovna delavka
  janja.novak@ijs.si
  Opis dela: Projekti mladih raziskovalcev
  Telefon: (01)477 3457
  Soba: C142a