U2 / Desno

SEKRETARIAT - U2

Sekretarka Instituta


Sodelavci

 • Minka Ferfila, minka.ferfila@ijs.si,
  Opis dela: mladi raziskovalci, podiplomski študij mladih raziskovalcev, habilitacije
  Telefon: (01) 477 35 55
  Soba: C152

  Barbara Ida Gorjanc, univ. dipl. soc. kult. in prof. fil., barbara.gorjanc@ijs.si,
  Opis dela: zdravstvena zavarovanja, porodniški dopusti, poškodbe pri delu in zunaj dela, odsotnosti z dela
  Telefon: (01) 477 32 41
  Soba: C156

  Tanja Gosar, viš. uprav. del., tanja.gosar@ijs.si,
  Opis dela: sklepanje in prenehanje delovnih razmerij, zavarovanja sodelavcev v tujini, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, dopolnilno delovno razmerje, zdravniški pregledi
  Telefon: (01) 477 32 34
  Soba: C155

  Ana Marija Horvat, anamarija.horvat@ijs.si,
  Opis dela: varnost pri delu
  Telefon: (01) 477 31 04
  Soba: C154

  mag. Bojan Huzjan, bojan.huzjan@ijs.si, varnostni inženir
  Opis dela: varnost pri delu, požarna varnost, preventivni zdravstveni pregledi
  Telefon: (01) 588 52 27
  Soba: P7B

  Jože Matko, joze.matko@ijs.si, koordinator splošne varnosti
  Opis dela: koordinacija varnostne službe
  Telefon: (01) 477 37 85 ali 477 32 00
  Soba: 116

  Jožica Obrstar, dipl. upr. org., jozica.obrstar@ijs.si,
  Opis dela: arhiv IJS, študentski servis, nadurno delo, obvezna praksa, avtorske pogodbe, pogodbe o delu
  Telefon: (01) 477 37 00
  Soba: C156

  Rok Ponikvar, univ. dipl. org., rok.ponikvar@ijs.si,
  Opis dela: podaljšanje in urejanje delovnih razmerij, kadrovska evidenca
  Telefon: (01) 477 31 17
  Soba: C151

  Maja Rebolj, spec., maja.rebolj@ijs.si,
  Opis dela: razporeditve izvoljenih delavcev, javni poziv za mentorje mladih raziskovalcev, javni razpis za mlade raziskovalce, službena stanovanja za mlade raziskovalce, mladi raziskovalci iz gospodarstva, podiplomski študij sodelavcev
  Telefon: (01) 477 32 42
  Soba: C178

  Jerneja Renčelj, spec., jerneja.rencelj@ijs.si,
  Opis dela: napredovanja
  Telefon: (01)477 38 26
  Soba: C151

  Eva Tozon, eva.tozon@ijs.si,
  Opis dela: izvolitve raziskovalcev v nazive IJS
  Telefon: (01) 477 34 15
  Soba: 204

  Luka Virag, luka.virag@ijs.si,
  Opis dela: pravna podpora
  Telefon: (01) 477 34 41
  Soba: C194

  Nikolaja Vuletić, dipl. soc. del., nika.vuletic@ijs.si,
  Opis dela: delo za ZS, tujci (dovoljenje za začasno prebivanje, avtorske pogodbe in sporazumi o gostovanju ter sporazumi o štipendiranju za tujce, pridobitev davčnih številk, najemne pogodbe, garantna pisma), nagrade in priznanja, zapisničarka UOI
  Telefon: (01) 477 35 22
  Soba: C171

  Polona Vuletič, polona.vuletic@ijs.si,
  Opis dela: register ARRS, strokovno izpopolnjevanje v tujini, sofinanciranje Ad-Futura, dodiplomsko in podiplomsko štipendiranje IJS, dodiplomski študij sodelavcev, tečaji tujih jezikov, IAESTE-prakse na IJS, osmrtnice, najemne pogodbe
  Telefon: (01) 477 32 48
  Soba: C171