TT / Svetovanje / Desno

EKSPERTNI PROJEKTI


Izvajamo pomoč zunanjim uporabnikom pri prenosu tehnologije. Gre za projekte, v okviru katerih se prenaša znanje z Instituta z namenom, da se zunaj Instituta vzpostavi okolje, v katerem bo mogoče raziskovanje, obravnava perečih problemov (npr. preobremenjenost okolja z radioaktivnimi delci) ali uporaba za določeno področje novih tehnologij.


Tekoči projekti:

  • NATO RESCA
    Vodja projekta na IJS, prof. dr. Peter Stegnar.

  • NATO Project on Uranium Legacies in Ferghana Valley
    Vodja projekta na IJS, prof. dr. Peter Stegnar.