Sodelavci pisarne

Domov

Vodje pisarne
Sodelavci pisarne
Projekti pisarne

Stefan.jpg

Poslanstvo Instituta "Jožef Stefan" je tudi prenos z raziskavami pridobljenega znanja v gospodarstvo.

Vodilni strokovni sodelavec
dr. Špela Stres, univ. dipl. fiz., univ. dipl. rež., spela.stres@ijs.si
Telefon: (01) 477 3224
Faks: (01) 477 5400
Soba: C86A

Samostojni strokovni sodelavec
Andrej Gyergyek, univ. dipl. fiz., andrej.gyergyek@ijs.si
Telefon: (01) 477 3303
Faks: (01) 423 5400
Soba: C41B

Strokovni sodelavci
France Podobnik, univ. dipl. ekon., france.podobnik@ijs.si,
Telefon: (01) 477 3842
Faks: (01) 423 5400
Soba: C42B

Matjaž Rus, univ. dipl. ekon., matjaz.rus@ijs.si
Telefon: (01) 477 3137
Faks: (01) 423 5400
Soba: C86A

Marjeta Trobec, dipl. ekon., marjeta.trobec@ijs.si
Telefon: (01) 477 3879
Faks: (01) 423 5400
Soba: C42A

Referentka
Sonja Živkovič, sonja.zivkovic@ijs.si
Telefon: (01) 477 3311
Faks: (01) 423 5400
Soba: C41APisarna za prenos tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
prenos.tehnologije@ijs.si