OussamaCV

Slika

OUSSAMA KHATIB - Kratek življenjepis
Oussama Khatib je prejel naziv doktorja znanosti v Toulousu v Franciji leta 1980. Je redni profesor računalništva in direktor Laboratorija za robotiko na Univerzi Stanford, ZDA. Njegove raziskave so usmerjene na področje metod in tehnik vodenja humanoidnih robotov. Ima naziv Fellow of IEEE, je sourednik Springer Tracts in Advanced Robotics (STAR) in sourednik Springer Handbook of Robotics. Profesor Khatib je predsednik International Foundation of Robotics Research (IFRR) in prejemnik IEEE RAS Pioneer Award, George Saridis Leadership Award, Distinguished Service Award, Japan Robot Association (JARA) Award, Rudolf Kalman Award ter IEEE Technical Field Award.
Nazaj

OUSSAMA KHATIB - Short Biography
Oussama Khatib received his PhD from Sup’Aero, Toulouse, France, in 1980. He is Professor of Computer Science and Director of the Robotics Laboratory at Stanford University. His research focuses on methodologies and technologies in human-centered robotics. He is a Fellow of IEEE, Co-Editor of the Springer Tracts in Advanced Robotics (STAR) series, and the Springer Handbook of Robotics. Professor Khatib is the President of the International Foundation of Robotics Research (IFRR). He is recipient of the IEEE RAS Pioneer Award, the George Saridis Leadership Award, the Distinguished Service Award, the Japan Robot Association (JARA) Award, The Rudolf Kalman Award, and the IEEE Technical Field Award.
Back