Ime strani: Molekulske osnove interakcij med vinsko trto in fitoplazemskimi povzročiteljicami trsnih rumenic

Molekulske osnove interakcij med vinsko trto in fitoplazemskimi povzročiteljicami trsnih rumenic


Nazaj na seznam za leto 2016


Oznaka in naziv projekta

J1-7151 - Molekulske osnove interakcij med vinsko trto in fitoplazemskimi povzročiteljicami trsnih rumenic
J1-7151 - Molecular bases of interactions among the grapevine and phytoplasmal causing agents of the grapevine yellows diseases

Logotipi ARRS in drugih financerjev

[PRIPNI]

Projektna skupina

Projektna skupina.

Vsebinski opis projekta

Vodja projekta: Prof. dr. Nada Lavrač

Faze projekta

  1. Faza
  2. Faza
  3. Faza

Bibliografske reference

nazaj na Seznam ARRS Projetkov