KumarCV

Slika

VIJAY KUMAR - Kratek življenjepis
Vijay Kumar je dekan (Nemirovsky Family) Engineering Univerze Penn v ZDA, zaposlen pa je v več oddelkih te univerze - Departments of Mechanical Engineering and Applied Mechanics, Computer and Information Science ter Electrical and Systems Engineering. Njegova skupina – Kumar’s Group deluje na področju avtonomnih zemeljskih in letečih robotov pri razvoju algoritmov kolektivnega vedenja, ki jih navdihujejo živi organizmi. Dosegli so več mednarodnih priznanj, kot so najboljši prispevki na konferencah, so vodeči na področju poučevanja, raziskovanja in podjetništva. Vijay Kumar je Fellow ASME in IEEE ter je član National Academy of Engineering. Vijay Kumar je zasedal mnogotere pomembne pozicije na School of Engineering and Applied Science, bil je tudi director GRASP Laboratory, predsednik Mechanical Engineering and Applied Mechanics, ter pomočnik dekana oddelka Engineering. Bil je tudi pomočnik direktorja Robotics and cyber physical systems at the White House Office of Science and Technology Policy - podrobno.
Nazaj

VIJAY KUMAR - Short Biography
Vijay Kumar is the Nemirovsky Family Dean of Penn Engineering with appointments in the Departments of Mechanical Engineering and Applied Mechanics, Computer and Information Science, and Electrical and Systems Engineering at the University of Pennsylvania. Kumar's group works on creating autonomous ground and aerial robots, designing bio-inspired algorithms for collective behaviors, and on robot swarms. They have won many best paper awards at conferences, and group alumni are leaders in teaching, research, business and entrepreneurship. Kumar is a fellow of ASME and IEEE and a member of the National Academy of Engineering. Vijay Kumar has held many administrative positions in the School of Engineering and Applied Science, including director of the GRASP Laboratory, chair of Mechanical Engineering and Applied Mechanics, and the position of the Deputy Dean. He served as the assistant director of robotics and cyber physical systems at the White House Office of Science and Technology Policy more.
Back