KTT / U9 Projekti / Pretekli

Komunikacija in prenos tehnologije

Sedanji projekti U9
Pretekli projekti U9

[PRIPNI]PRETEKLI PROJEKTI PISARNE ZA PRENOS TEHNOLOGIJE

Quintessa
Projekt Tinis
VERITE
SCONE
BIGEAR
SLORITTS
PLIFE
NPD NET s Centrom novih izdelkov - vodja dr. Žiga Bolta

Komunikacija in transfer tehnologije, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 3311, Faks.: (01) 423 54 00
tehnologije@ijs.si