K3 / LabFizKemGrafDesno


LABORATORIJ ZA FIZIKALNO KEMIJO


Vodja laboratorija: dr. Ingrid Milošev

Raziskovalni program


Razvoj računalniških grafičnih algoritmov, namenjenih znanstveni vizualizaciji
Prostorsko zgradbo kompleksnih kemijskih struktur lahko razumemo le z vizualizacijo. Grafična upodobitev molekulskih in kristalnih struktur je zato pomembna pri računalniških simulacijah na atomskem nivoju. Računalniška grafika pa ni pomembna samo za upodobitev in razumevanje atomske strukture, ampak tudi pri analizi in interpretaciji razultatov simulacij. Nedvomno dejstvo je, da še pred desetimi leti ni bilo na voljo nobenega grafičnega programa, namenjenega vizualizaciji periodičnih (kristalnih) struktur, razen zelo dragih komercialnih programov. Zato je nastal nekomercialen, prostodostopen programski paket XCrySDen (http://www.xcrysden.org/), ki je uporabno orodje, namenjeno raziskovalcem pri modeliranju elektronskih struktur, saj poleg vizualizacije kemijskih struktur omogoča tudi analizo različnih elektronskih lastnosti, kot na primer elektronske gostote, kakor tudi analizo strukture pasov in Fermijeve površine v recipročnem prostoru.

  • K3-en/PhysChemLabGrap/xcrysden-picture.jpg