K3 / Dejavnosti / ElektroKemTehDesno


DEJAVNOSTIV našem laboratoriju določamo korozijske lastnosti kovin in njihovih zlitin v različnih medijih in z različnimi elektrokemijskimi metodami na osnovi ISO-standardov (ISO 12732, ISO 11845 and ISO 17475). Z meritvami pridobimo pomembne podatke, kot so korozijska odpornost materiala, gostota korozijskega toka in polarizacijska upornost.


Korozijsko propadanje ali obstojnost različnih kovinskih delov, izpostavljenih korozijskim razmeram, lahko tudi opazujemo z uporabo slane komore ASCOTT glede na standarde ASTM B117 in ASTM G85.


Po končanih korozijskih preskusih lahko opravimo površinsko mikroskopsko analizo materiala in kemijsko analizo nastalih korozijskih produktov.


Kontakt: ingrid.milosev@ijs.si ali barbara.kapun@ijs.si


  • K3-en/Services/service_electrochem_cell.jpg K3-en/Services/service_pol_curve.png

    Elektrokemijska celica (levo) in potenciodinamska krivulja za jeklo 430 v prepihovani raztopini 0,1 N žveplene kisline pri sobni temperaturi (desno).