Page name: IJSvision - informacijski sistem IJS

IJSvision - informacijski sistem IJS

Stran je namenjena pojasnilom o sistemu IJSvision (MS Dynamics NAV).

<!> Za vsa pojasnila v zvezi s sistemom IJSvision se lahko obrnete na Službo za Poslovno informatiko IJS (SPI), oziroma pošljete svoje vprašanje na naslov

SPI@ijs.si.

* /!\ Opozorilo: Od vključno verzije Windows 10 1803 dalje zaradi varnosti privzeto ni več mogoče poganjati programov in instalacij direktno iz mrežnih diskov, ki uporabljajo SMB1 protokol. Vse datoteke iz instalacijske mape IJSvision zato najprej skopirajte na lokalni disk in od tam zaženite instalacijo.

* /!\ Opozorilo: V novejših verzijah Windows je privzeto vključena samo knjižnica .NET 4.7, zato je treba .NET 3.5 vključiti ročno.
(Control Panel -> Programs and Features -> Turn Windows features on or off)

Pojasnila

Opozorila

  • /!\ Opozorilo: 15.3.2014 je bil sistem IJSvision nadgrajen na višjo verzijo. Ker gre za tako imenovano tehnično nadgradnjo, sta izgled in funkcionalnost ostala enaka, sprememba je le v programu, s katerim se povezujemo na podatkovno zbirko. Povezava z verzijo programa, ki je bila v uporabi do 15.3.2014, ni več mogoča. Za nadaljnjo uporabo sistema IJSvision mora biti na računalnikih uporabnikov instaliran program Navision 2009 R2.