Služba za poslovno informatiko U5

O Institutu
eNoviceIJS

Znotraj inštituta

Raziskovalni odseki
Centri
Službe in podporne dejavnosti

Stefan.jpg

Center za poslovne obdelave je kot samostojna enota v upravi IJS nastal leta 1992. V CPO skrbimo za računalniško podporo poslovanja IJS in za povezavo med upravnimi enotami in odseki. Naše delo je razvoj novih projektov, programiranje, vzdrževanje programov in opreme, obdelava podatkov, analiza poslovnih in finančnih podatkov in izdelava finančnih poročil, ki so podlaga za poslovne odločitve odsekov in vodstva Instituta. Skrbimo za mrežo PC-jev in načrtujemo nadaljnji računalniški razvoj v upravi IJS.

S 1.1.2014 se ustanovi Služba za poslovno informatiko - U5
kot samostojna organizacijska enota Instituta.
Služba bo razdeljena v dve podenoti in sicer:
- Podenota za Finančno poročanje
- Podenota za Poslovne obdelaveSLUŽBA ZA POSLOVNO INFORMATIKO - U5


Vodja službe za poslovno informatiko


Podenota za finančno poročanje

Podenota za poslovne obdelave


Sodelujoči


Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, Telefon: (01) 477 39 00, Faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si