Ime strani: F4 / VL / VakLab-zgod

Zgodovina Vakuumskega laboratorija

Vakuumski laboratorij ima dolgoletno tradicijo raziskav in razvoja na področju vakuumske optoelektronike. Začetek dejavnosti v Sloveniji sega v petdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so se za potrebe namenske industrije začele intenzivne raziskave in razvoj elektronk za nočno opazovanje. Delo je potekalo na Inštitutu za elektroniko, ki se je v 70-ih preimenoval v Inštitut za elektroniko in vakuumsko tehniko (IEVT). Delovanje elektronk za nočno opazovanje oz. svetlobnih ojačevalnikov temelji na ojačitvi energije elektronov s fotokatode na poti do anode in pretvorbo kinetične energije v svetlobo, ki jo omogoči luminiscenčni zaslon. Elektronke za nočno opazovanje so bile različne po izvedi (diodne, triodne, tetrodne), velikosti in načinu ojačevanja (diodne vezane v kaskado ali triodne z mikrokanalno ploščico). Vse spadajo v široko družino optoelektronskih komponent, ki za svoje delovanje potrebujejo visoki vakuum. Z dobljenimi izkušnjami in osvojenimi znanji se je v začetku 80-ih let začel razvoj miniaturnih katodnih elektronk, poznanih tudi pod imenom Braunove elektronke, ki so bile desetletja edine elektronke za prikaz TV-slike. Vrhunski dosežek Vakuumskega laboratorija so bile različne enocolske slikovne miniaturne katodne elektronke. Izvedbe, ki so imele elektromagnetni (EM) odklon, smo poimenovali MKEM in so bile uporabljene v laserskih namerilnih sistemih, izvedbe, ki so imele elektrostatski (ES) odklon, imenovane MKES, so bile zaradi nizke porabe vgrajene v prenosnih termovizijskih kamerah. Za slednje so bili v Vakuumskem laboratoriju razviti tudi hlajeni detektorji za IR-območje 10 µm. Za njihovo delovanje je namreč treba poleg izjemno zahtevne tehnologije izdelave poskrbeti za učinkovito toplotno izolacijo, ki jo omogoča vakuum.

Napredek na področju alternativnih elektronskih prikazalnikov je delno zmanjšal vlogo katodnih slikovnih elektronk, a je hkrati napredek na področju procesiranja in materialov omogočal tudi njihov dodatni razvoj. Zadnji zahteven razvoj za inozemskega naročnika je laboratorij uspešno zaključil v letu 2001.

miniCRT.jpg
Miniaturni katodni elektronki - na levi je elektronka z ES-odklonom, namenjena za termovizijo, na desni je elektronka z EM-odklonom. Prikazan je polstranski oglas v reviji Photonics, 1990.

hlajenidetektor.jpg
Hlajeni detektor za IR-območje 10 µm se nahaja v miniaturni devarski posodi z Ge-oknom, na levi je prikazan brez Joule-Thomsonovega hladilnika, desno je Stirlingov hladilnik brez IR-detektorja. V tem konceptu sta oba sklopa povezana neločljivo.

Nazaj