DeMoorCV

Slika

BART DE MOOR - Kratek življenjepis
Bart De Moor je profesor elektrotehnike na Univerzi KU Leuven v Belgiji in gostujoči profesor na Univerzi v Sieni v Italiji. Raziskovalno deluje na področju numerične linearne algebre in optimizacije, algebraične geometrije, teorije sistemov in vodenja ter podatkovno usmerjene umetne inteligence in strojnega učenja, kot tudi uporabe metod omenjenih področij v procesni industriji in obdelavi biomedicinskih podatkov. Pod njegovim mentorstvom je doktorske disertacije izdelalo več kot 80 raziskovalcev. Za svoje znanstveno delo je prejel več mednarodnih nagrad in priznanj, med drugim tudi priznanji “IEEE fellow” in “SIAM fellow”. Soustanovil je 8 zagonskih podjetij in je član odborov večih nacionalnih in mednarodnih agencij za financiranje in upravljanje znanosti. Trikrat zapored je bil vodja kabineta ministrov za znanstveno politiko Belgije. Več podrobnosti o njegovem življenjepisu je na spletni strani www.bartdemoor.be.
Nazaj

BART DE MOOR - Short Biography
Bart De Moor is full professor in Electrical Engineering at the KU Leuven, Belgium, and a guest professor at the University of Siena, Italy. His research interests are in numerical linear algebra and optimization, algebraic geometry, systems and control theory, data driven AI and machine learning, with applications in the process industry and bio-medical data processing. More than 80 PhDs have been obtained under his guidance. His scientific work was awarded with several international prizes and he is a fellow of IEEE and SIAM. He co-founded 8 spin-off companies and is in the Board of several (inter)national scientific governance and funding agencies. He served three times as head of cabinet of Belgian ministers of Science Policy. Full details on his CV can be found at www.bartdemoor.be.
Back