Center za mrežno infrastrukturo / Desno

CENTER ZA MREŽNO INFRASTRUKTURO - CMI
Računalniško omrežje
Obvestila

Spletne strani centra

Vodja centra
Dr. Jan Jona Javoršek, jan.javorsek@ijs.si
Telefon: (01) 477 36 68
Soba: J314


Sodelavci

Ivan Ivanjko, ivan.ivanjko@ijs.si, operater
Telefon: (01) 477 35 70
Soba: J307

mag. Barbara Krašovec, barbara.krasovec@ijs.si
Telefon: (01) 477 36 09
Soba: J308

Matjaž Levstek, matjaz.levstek@ijs.si, vzdrževanje
Telefon: (01) 477 37 19
Soba: J306

Mark Martinec, univ. dipl. inž., mark.martinec@ijs.si, sistemski administrator, Mark Martinec
Telefon: (01) 477 35 75
Soba: J308

Janez Srakar, janez.srakar@ijs.si
Telefon: (01) 477 36 66
Soba: J313

Matej Wedam, matej.wedam@ijs.si, administrator računalniskega omrežja
Telefon: (01) 477 37 87
Soba: J312

http://www.ijs.si/images/nsc-staff-icon.gif