AndreCV

Slika

JEAN-CLAUDE ANDRE - Kratek življenjepis
Prof. Jean-Claude André je diplomiral na Nacionalnem politehniškem inštitutu v Nancyju (INPL - Francija) kot kemijski inženir in fizik leta 1966. Doktoriral je leta 1971 na področju fizikalne kemije na temo interakcije svetlobe in snovi. Podoktorsko usposabljanje je opravil v skupini Bill Ware v Londonu (Kanada) na področju optike in obdelave signalov (1976 in 1978). Po vrnitvi v Francijo je ustanovil raziskovalno skupino pod okriljem CNRS, kjer so ga kasneje imenovali na položaj znanstvenega direktorja. Prof. Jean-Claude je nosilec 45 patentov (dodatnih 6 v teku) na področju 3D in 4D tiskanja in nosilec prvega patenta na področju dodajalnih tehnologij podeljen leta 1984. Je avtor približno 400 izvirnih znanstvenih publikacij, 6 knjig (dodatno 3 so v pripravi), in mentor več kot 60 doktorandom. Del kariere je posvetil delu v zasebnem sektorju, kot znanstveni direktor francoske zavarovalnice (700 ljudi v raziskavah in razvoju). Za posebne zasluge na znanstveno-raziskovalnem področju je leta 2009 prejel status zaslužnega profesorja (Emeritus).
Nazaj

JEAN-CLAUDE ANDRE - Short Biography
Prof. Jean-Claude André graduated from the National Polytechnic Institute of Nancy (INPL - France) as Chemical Engineer and Physicist in 1966. He was awarded with the PhD in physical chemistry (interaction between light and matter) in 1971. He then pursued a postdoctoral work with Bill Ware in London (Canada) in optical physics and in signal processing (1976 and 1978). He was awarded to start his own CNRS research group and over the years become a research director (of highest rank) in the field of light-matter interactions. He holds 45 patents (+6 under progress) in 3D an 4D printing, he published about 400 publications, 6 books (+3 under progress), first patent on additive manufacturing in 1984 and more than 60 successfully supervised PhDs. During his career he also worked in a private sector as scientific director of a French insurance company (700 people in R&D). He became a research emeritus in 2009.
Back