Ime strani: Analiza nehomogenosti fotonapetostnih gradnikov in vpliv na zmogljivost sončnih elektrarn teko življenjske dobe

Analiza nehomogenosti fotonapetostnih gradnikov in vpliv na zmogljivost sončnih elektrarn teko življenjske dobe


Nazaj na seznam za leto 2016


Oznaka in naziv projekta

J2-7105 - Analiza nehomogenosti fotonapetostnih gradnikov in vpliv na zmogljivost sončnih elektrarn teko življenjske dobe
J2-7105 - Photovoltaic cell and modul inhomogenity analysis and performace monitoring in power plants through lifetime

Logotipi ARRS in drugih financerjev

[PRIPNI]

Projektna skupina

Vodja projekta: Prof. dr. Barbara Malič

Vsebinski opis projekta

Vsebinski opis projekta

Faze projekta

  1. Faza
  2. Faza
  3. Faza

Bibliografske reference

nazaj na Seznam ARRS Projetkov