vsebina pogovorov

Delegacija Instituta je 23. januarja obiskala Gorenje v Velenju s ciljem, da se pospeši sodelovanje med organizacijama. Delegacijo Instituta je vodil direktor prof. dr. Jadran Lenarčič, ostali člani pa so bili prof. dr. Igor Muševič, prof. dr. Dragan Mihailović, dr. Matej Lipoglavšek (predstavniki področij fizike), dr. Nives Ogrinc, prof. dr. Danilo Suvorov (predstavniki področij kemije, biokemije in okolja), dr. Leon Žlajpah in prof. dr. Matjaž Gams (predstavniki področij informacijskih tehnologij). S strani Gorenja pa so se na čelu s predsednikom uprave mag. Franjem Bobincem pogovorov udeležili mag. Tomaž Korošec (izvršni direktor za proizvodnjo), g. Boštjan Pečnik (izvršni direktor za področje razvoja), mag. Aleksander Uranc (vodja marketinga) ter dr. Marko Notar (direktor ekologije).

Gorenje je Institutu predstavilo delovanje svojega podjetja, naši predstavniki pa so si ogledali nekatere proizvodne in razvojne oddelke. Delegaciji sta se strinjali, da je interes za sodelovanje na obeh straneh velik. Obe organizaciji si bosta načrtno prizadevali, da se bo sodelovanje v prihodnje čim bolj širilo in poglabljalo zlasti v obliki skupnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki bodo prinašali ekonomske koristi. Pogovor je tekel še o študiju na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, o povečevanju števila mladih raziskovalcev iz gospodarstva, o skupnem nastopanju pri pridobivanju evropskih projektov 7. okvirnega programa ter o možnosti vpeljave izpopolnjevanja institutskih raziskovalcev v gospodarstvu pri napredovanju v raziskovalno-razvojne nazive (kot alternativa izpopolnjevanja v tujini pri znanstveno-raziskovalnih nazivih).

Naslednje srečanje bo v bližnji prihodnosti na Institutu. Na tem srečanju se bo Gorenje na kratko predstavilo širšemu krogu sodelavcev IJS (predvsem vodjem skupin in tudi mladim raziskovalcem), glavni del srečanja pa bo predstavitev Instituta Gorenju. Kot koordinatorja za stike med organizacijama sta bila imenovana s strani Gorenja g. Boštjan Pečnik, s strani Instituta pa prof. dr. Danilo Suvorov (vodja odseka K-9).