sporočilo

Dne 17. 10. 2010 ob 11.55 je prišlo na objektu vročih celic do začetnega manjšega požara. Do vžiga je prišlo najverjetneje zaradi okvare sušilnika v laboratoriju. Zaposleni so po obvestilu varnostne službe takoj reagirali in pogasili požar. Nemudoma so bile aktivirane služba za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom ter služba za varstvo pred ionizirajočimi sevanji, ki je takoj začela meritve in ni ugotovila povišanega ionizirajočega sevanja zunaj objekta ter vpliva na okolje.

Ob dogodku je nastala zgolj materialna škoda, poškodovanih oseb ni bilo. O dogodku so bili obveščeni gasilci, policija in Uprava RS za jedrsko varnost.

18. oktobra 2010 se je sestala direktorjeva Komisija za obravnavanje jedrske in sevalne problematike in ugotovila, da je bil odziv sodelavcev hiter in strokoven in da so ravnali v skladu s predpisanimi postopki. Direktor je ustanovil posebno delovno skupino, ki bo preučila možnosti za še nadaljnje izboljšanje postopkov in ukrepov v takih primerih. Vse aktivnosti in delo na Institutu »Jožef Stefan« in na Reaktorskem centru na Brinju potekajo nemoteno in normalno.