Ime strani: nsc

NSC: Nova skupna gruča Instituta »Jožef Stefan«

Za uporabo računskih gruč preko vmesnikov grid (SLING, EGI itd.):

Nova skupna gruča (NSC) je bila vzpostavljena v okviru operacije "Nakup in adaptacija prostorov za selitev Računskega centra Instituta »Jožef Stefan«", s katero smo na Teslovi 30 vzpostavili nov računalniški center IJS, ki je opremljen za gostovanje računskih gruč in s katerim smo razbremenili prostore računskega centra IJS v stavbi J (CMI), v katerih domujejo osrednje storitve IKT, osrednje vozlišče omrežja ter podatkovno intenzivne aplikacije uporabnikov.

NSC je gruča, namenjena vsem uporabnikom Instituta »Jožef Stefan«, njihovim projektnim sodelavcem ter uporabnikom Slovenske iniciative za nacionalni grid (v tem vrstnem redu prioritet). Za dostop do gruče morate pridobiti elektronsko potrdilo za znanost, se vključiti v virtualno organizacijo nsc.ijs.si ter svoje programe odposlati kot računske naloge grid. Pri delu si lahko pomagate tudi z navodili na straneh SLING.

Naloge morajo imeti časovno omejeno trajanje (sistema ne morete uporabljati za gostovanje stalnih storitev), lahko pa posamezni uporabnik pošilja veliko število nalog, naloge lahko preko strežnika NSC odlagajo in prevzemajo podatke z drugih strežnikov in hkrati lahko tečejo na več strežnikih hkrati. Sistem podpira tudi večnitne naloge (do 64 strojnih niti), naloge tipa OpenMP (medprocesorska komunikacija v enem vozlišču) in MPI (večprocesorska naloga s komunikacijo med vozlišči po nizkolatenčnem omrežju InfiniBand).

Gruča NSC ima naslednje značilnosti:

 • programska oprema:
  • zunanji vmesnik: NorduGrid ARC

  • sistem vrst: SLURM
  • OS: Fedora + programska oprema v RunTimeEnvironment oz. lahka virtualizacija (Singularity HPC, beta)

 • strojne kapacitete:
  • 1984 klasičnih računskih jeder
  • 16 vektorskih pospeševalnikov NVidia Tesla Kepler 40
  • 9216 GB RAM
 • omrežje:
  • notranje omrežje: 1 Gb/s, 10 Gb/s za diske in večje strežnike
  • superračunalniško omrežje: InfiniBand 56 Gb/s

  • zunanje omrežje 10 Gb/s

Gruča

Sestavljena je iz:

 • nadzornih strežnikov
  • nsc.ijs.si - strežnik za vmesno programsko opremo grid
  • ctrl.ijs.si - strežnik za upravljanje z vrstami na gruči (batch)
  • 2 strežnika za prenos podatkov (in rezerva)
  • podatkovni strežnik s kapaciteto 90 TB
 • omrežna infrastruktura:
  • stikala 10 Gb/s za podatkovne prenose in večja vozlišča
  • stikalo InfiniBand 56 Gb/s za nizkolatenčno superračunalniško komunikacijo (MPI ipd.); priključena so vsa računska vozlišča

  • administrativno omrežje (omrežna stikala za nadzor, strežniki za spremljanje delovanja in porabe)
 • računska vozlišča: skupno 1984 klasičnih računskih jeder, 16 vektorskih pospeševalnikov NVidia Tesla Kepler 40 ter 9216 GB RAM, zunanje omrežje 10 Gb/s
  • 20 računskih vozlišč: 64 jeder AMD, 256 GB RAM
  • 7 večjih računskih vozlišč: 64 jeder AMD, 512 GB RAM, 10 Gb/s omrežje
  • 8 vektorskih vozlišč: 32 jeder Intel, 2 x NVidia Tesla Kepler 40, 64 GB RAM