izjavaUO

SPOROČILO ZA JAVNOST

Upravni odbor Instituta »Jožef Stefan« je na svoji 87. seji dne 20. 6. 2012 obravnaval informacijo o oceni negativnih posledic izvajanja ZUJF oz. varčevalnih ukrepov za delovanje Instituta »Jožef Stefan«. Tako kot Znanstveni svet Instituta tudi Upravni odbor Instituta izraža zaskrbljenost nad nekaterimi ukrepi, ki bistveno posegajo v sredstva za izvajanje temeljnih in aplikativnih razvojno-raziskovalnih programov in projektov. Upravni odbor Instituta opozarja na dolgoročne posledice nesorazmerno skrčenih možnosti za izvajanje programov za mlade raziskovalce, še posebej za mlade raziskovalce, ki delujejo na raziskovalnih projektih za gospodarstvo, kar bo občutno zmanjšalo inovacijski potencial in otežilo povezovanje raziskovalne sfere z industrijskim razvojem.

V imenu Upravnega odbora Instituta "Jožef Stefan"
Predsednik UO IJS
prof. dr. Damjan Zazula