Znanstvena monografija Foundations of Rule Learning

Znanstvena monografija Foundations of Rule Learning
Skupina: Odsek za tehnologije znanja

Umetna inteligenca je področje raziskav, katere izvirni cilj je izdelati stroj, ki posnema človeško razmišljanje. Eno od najpomembnejših področij umetne inteligence je strojno učenje, katerega cilj je izdelava računalniških programov, ki imajo sposobnost učenja zakonitosti iz podatkov. Znana področja strojnega učenja so npr. učenje odločitvenih dreves in klasifikacijskih pravil, ki omogočajo pojasnjevanje odločitev ter razlago odkritih zakonitosti, po drugi strani pa npr. nevronske mreže in metoda podpornih vektorjev, ki jih lahko uporabimo za avtomatsko klasifikacijo, ki pa ne omogočajo razlage naučenih zakonitosti.

Plod večletnega raziskovalnega dela na področju strojnega učenja je znanstvena monografija "Foundations of Rule Learning" (Springer 2012, 334 strani), katere soavtorica je prof. dr. Nada Lavrač, vodja Odseka za tehnologije znanja Instituta "Jožef Stefan". Monografija poda celovit pregled raziskovalnega dela s področja učenja pravil, predstavi pa tudi osnove, tehnike in izbrane aplikacije učenja pravil s področja klasičnega strojnega učenja in sodobnega podatkovnega rudarjenja. Knjiga se lahko uporablja tudi kot učbenik strojnega učenja in podatkovnega rudarjenja. Deli knjige so prosto dostopni na Springerjevi spletni strani http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-75197-7/