Zasnova in postavitev eksperimentalnega senzorskega omrežja LOG-a-TEC

Zasnova in postavitev eksperimentalnega senzorskega omrežja LOG-a-TEC
Skupina: Odsek za komunikacijske sisteme

Na Odseku za komunikacijske sisteme smo na podlagi lastne platforme za brezžična senzorska omrežja VESNA zasnovali sistem za zaznavanje in analizo zasedenosti radijskega spektra v frekvenčnih področjih ISM in UHF. V sodelovanju z Občino Logatec in Komunalnim podjetjem Logatec smo sistem uporabili pri postavitvi odprtega eksperimentalnega senzorskega omrežja LOG-a-TEC (http://www.log-a-tec.eu). Slednje v sedanji izvedbi sestoji iz več kot 50 senzorskih vozlišč, ki so nameščena na infrastrukturi javne razsvetljave v Industrijsko obrtni coni (IOC) Zapolje in v centru mesta.

Brezžično senzorsko omrežje med vozlišči temelji na standardu ZigBee in obratuje na frekvenci 868 MHz. Koordinatorska vozlišča so prek prehoda v internet povezana s spletno nadzorno aplikacijo, ki omogoča načrtovanje in izvajanje eksperimentov. Sistem vključuje vmesnik za interakcijo s senzorskimi vozlišči, oddaljeno nastavljanje eksperimentalnih parametrov, posodabljanje programske opreme senzorskih vozlišč in administracijske funkcije za upravljanje z uporabniki ter termini izvajanja eksperimentov oz. posegov. V okviru eksperimentalnih nastavitev lahko posameznim vozliščem dodeljujemo vlogo oddajnikov ali sprejemnikov, izbiramo med različnimi obratovalnimi frekvencami in oddajnimi močmi ter z uporabo skript določimo časovne poteke eksperimentov. V spletno nadzorno aplikacijo je integrirano tudi orodje GRASS-RaPlaT za izračun pokritosti z radijskim signalom.

Eksperimentalno omrežje LOG-a-TEC je v okviru projekta 7. OP CREW iz evropske iniciative FIRE namenjeno eksperimentalnim raziskavam in razvoju na področjih kognitivnega radia in kognitivnih omrežij. Kot edino, ki obratuje v realnem zunanjem okolju, je na voljo tako domačim kot tujim raziskovalnim skupinam.