Vpeljava znanstvenega dosežka v masovno proizvodnjo

Vpeljava znanstvenega dosežka v masovno proizvodnjo
Skupina: Odsek za tehnologijo površin in optoelektroniko

Pri našem dolgoletnem industrijskem partnerju, podjetju Kolektor iz Idrije, je proizvodnja grafitnih komutatorjev v letu 2011 dosegla 31 milijonov kosov, v letu 2012 pa je načrtovan obseg 38 milijonov kosov. Proizvodnja poteka po tehnološkem postopku, ki je bil razvit v tesnem sodelovanju med raziskovalci podjetja Kolektor in Instituta »Jožef Stefan«. Postopek temelji na uporabi močno neravnovesne plinske plazme, v kateri stopnja disociiranosti molekul reaktivnega plina presega 10 % pri kinetični temperaturi plina, ki je le malo višja od sobne. Tehnološki postopek plazemske obdelave je nadomestil okolju neprijazno mokro kemijsko obdelavo. Po sedanji oceni so tovrstni komutatorji vgrajeni v 60 % novih avtomobilov, ki se izdelajo po celem svetu. Tehnologija je zaščitena z ustreznimi nacionalnimi patenti US2007286964, EP1828434, ES2297462, DK1828434, DE602004011407, CN101023202, BRPI0419052, AT384147, JP2008513599, KR20077006156.

[PRIPNI]
Fotografija grafitnih obročkov za komutatorje