Page name: Varnostna obvestila in opozorila

Varnostna obvestila, opozorila in nasveti

Stran je namenjena opozarjanju IJS uporabnikov o zaznanih nevarnostih pri delu z računalniki in nasveti, kako se tem nevarnostim čim bolje izogniti.

<!> Za vsa pojasnila v zvezi s temi informacijami se lahko obrnete na Mitja Lasiča, tel. 3370.