V001 / StefanoviDnevi2016

Dnevi Jožefa Stefana

PROGRAM PRIREDITEV

FOTO UTRINKI

- PROGRAM PRIREDITEV v pdf
- STA: Dnevi Jožefa Stefana bodo postregli z vrsto predavanj uglednih znanstvenikov


Sobota, 19. marec

Slika

DAN ODPRTIH VRAT
Pred glavno stavbo Instituta, Jamova 39, ob 9.00-14.00

Vabimo vas, da se udeležite dneva odprtih vrat na Institutu “Jožef Stefan”, kjer boste izvedeli več o delu in sestavi Instituta, raziskovalci pa vam bodo predstavili dejavnosti posameznih laboratorijev.

Obiskovalce vabimo, da se ob polni uri (ob 9h, 10h, 11h, 12h in 13h ) zberejo pri vratarju na glavnem vhodu IJS (Jamova 39) ter si ogledajo in izberejo enega od programov ogledov laboratorijev Instituta v trajanju ene ure. Na voljo so programi: snov, robotika, bio-kemo-fizika ter informacijske tehnologije in okolje. Ob tem bodo na voljo tudi enourne delavnice Šole eksperimentalne kemije, ki obiskovalcem omogočajo neposredno sodelovanje pri poskusih.

Ob 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 bo organiziran prevoz (odhod z Jamove 39) na Reaktorski center – enoto IJS v Podgorici, kjer si bodo lahko obiskovalci ogledali enega od slovenskih pospeševalnikov, laboratorije Odseka za znanosti o okolju, razstavo o jedrski tehnologiji in raziskovalni jedrski reaktor Triga.


Ponedeljek, 21. marec

Slika

PREDAVANJE - KVANTNA TELEPORTACIJA, PREPLETENOST IN EINSTEINOVO VPRAŠANJE “KAJ JE SVETLOBA?”
Prof. dr. Anton Zeilinger, Univerza na Dunaju, Dunaj, Avstrija
Velika predavalnica Instituta, ob 13.00

Dobro je znano, da je Einstein dobil Nobelovo nagrado za prelomno zamisel iz svojega čudežnega leta 1905, da svetloba sestoji iz delcev, ki jim danes pravimo fotoni. L. 1935 je skupaj s Podolskim in Rosenom odkril, da sta lahko dva kvantna sistema povezana tesneje kot v klasični fiziki. Avstrijski nobelovec Erwin Schrödinger je za to stanje skoval izraz “prepletenost” in ga imel za “bistveno lastnost kvantne mehanike”, Einstein pa ga je imenoval kot “zlovešče delovanje na daljavo”. Tehnični napredek pri ustvarjanju in upravljanju prepletenih stanj fotonov ni vodil le do eksperimentalne realizacije takih stanj, temveč tudi do odkritja novih pojavov vključno z večdelčno prepletenostjo in kvantno teleportacijo. Ti pojavi niso le intelektualne zanimivosti, ampak tvorijo podlago za novo informacijsko tehnologijo, ki temelji na konceptih, kot so kvantna komunikacija, kvantna kriptografija in kvantno računalništvo.V predavanju bomo predstavili nekatere najnovejše eksperimentalne rezultate, posebej v zvezi s kvantno komunikacijo na velikih razdaljah ter z implementacijo kvantnih stanj v večrazsežnih Hilbertovih prostorih. Govorili bomo tudi o mogoči prihodnji uporabi v kvantnih informacijskih sistemih. Ti vključujejo npr. eksperimente s satelitsko kvantno komunikacijo na globalni ravni. Proti koncu življenja je Einstein pripomnil, da se kljub letom zavestnega razglabljanja ni približal odgovoru na vprašanje “Kaj je svetloba?” Zanimivo bi bilo vedeti, kaj bi si mislil o teh nedavnih dosežkih.

Slika

ODPRTJE RAZSTAVE ANDREJA JEMCA
Galerija IJS, ob 14.15

Andrej Jemec je slovenski slikar, rojen 29. novembra 1934 v Vižmarjah pri Ljubljani. Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani je študiral slikarstvo pri profesorjih Mariju Preglju, Gabrijelu Stupici, Božidarju Jakcu in Riku Debenjaku. Je prejemnik Nagrade Prešernovega sklada ter Prešernove nagrade. Velja za enega najpomembnejših slovenskih slikarjev zadnjega obdobja.


Torek, 22. marec

Slika

PREDAVANJE - POTRESNO INŽENIRSTVO – RAZISKAVE IN PRAKSA
Prof. dr. Peter Fajfar, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
Velika predavalnica Instituta, ob 13.00

Močni potresi se pojavljajo redko, imajo pa lahko katastrofalne posledice. Pred njimi se lahko zaščitimo samo z gradnjo potresno odpornih objektov. V predavanju bomo prikazali in komentirali posledice nekaterih potresov, kjer se je pokazal velik vpliv potresno odporne gradnje. Navedli bomo osnovne principe projektiranja objektov na potresnih območjih. Z enačbo gibanja gradbene konstrukcije med potresom bomo komentirali podatke, ki so potrebni za potresne analize konstrukcij, in negotovosti, povezane s podatki. Omenili bomo področja raziskav po svetu in pri nas ter mogoče poenostavitve analiz za uporabo v praksi. Pokazali bomo tudi možnosti za eksperimente v vrhunskih laboratorijih po svetu. Nazadnje bomo prikazali razvoj predpisov in potresno odporne gradnje v Sloveniji.


Sreda, 23. marec

Slika

OKROGLA MIZA - SI PREDSTAVLJATE PRIHODNOST Z ROBOTI?
Prof. Bruno Siciliano, Univerza Neapelj, Italija
Prof. Herman Bruyninckx, Katoliška univerza Leuven, Belgija
Dr. Markus Grebenstein, DLR, Nemčija
Velika predavalnica Instituta, ob 13.00

Sočasno z Dnevi Jožefa Stefana poteka v Ljubljani največja evropska konferenca “EVROPSKI ROBOTSKI FORUM 2016”. Najuglednejši strokovnjaki s te konference bodo na okrogli mizi razpravljali o prihodnosti robotike. Vprašali se bomo, kakšno bo naše življenje z roboti, ko bodo ti del našega vsakdana, in kako bo videti, ko bodo roboti bolj spretni in inteligentni od nas. Kakšne so meje bionike in ali se bo razvila povsem nova družba ljudi in robotov?

Slika

SLOVESNA PODELITEV NAGRAD ZLATI ZNAK JOŽEFA STEFANA
Velika predavalnica Instituta, ob 18.00

Institut podeljuje zlate znake Jožefa Stefana za odmevna doktorska dela s področja naravoslovno-matematičnih, tehniških, medicinskih in biotehniških ved.

Slavnostni govornik bo Predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar.


Četrtek, 24. marec

Slika

PREDAVANJE - VLOGA TEORIJE AKTIVNIH GELOV V BIOLOGIJI
Prof. dr. Jacques Prost, Institut Curie, Pariz, Francija
Mechanobiology Institute, National University of Singapore, Singapur
Velika predavalnica Instituta, ob 13.00

Znaten del mehanike, morfologije in gibanja celic določajo dinamične lastnosti aktinske mreže, ki so posledica delovanja molekulskih motorjev, ter nenehna polimerizacija in depolimerizacija, zaradi katere vlakna spominjajo na tekalno stezo. Aktinska mreža tvori fizikalni gel z začasnimi in gibljivimi vozlišči. Ta je zaradi makroskopske polarnosti aktinskih vlaken in zaradi dinamičnega prerazporejanja vozlišč, ki ga povzročajo molekulski motorji, bolj kompleksen od navadnih gelov. Pojasnili bomo, kako je mogoče teoretično opisati ta sistem, in predstavili nekaj eksperimentalnih primerov – npr. zaraščanje brazgotine in citokinezo, s katerimi bomo pojasnili, kakšen vpogled lahko dobimo s tako analizo. Ker pridemo do enačb z ohranitvenimi zakoni in simetrijo, bi morale veljati tudi za tkiva, če seveda uporabimo primerne ohranitvene zakone. Nadalje bomo pokazali, da se napovedi izpred desetih let skladajo z vedenjem nematskih epitelijev na strukturiranih površinah.


Petek, 25. marec

Slika

PREDAVANJE - REKOMBINATNI PROBIOTIKI – ALTERNATIVNA BIOLOŠKA ZDRAVILA Z VNOSOM UČINKOVIN V PREBAVILA
Prof. dr. Borut Štrukelj, Institut “Jožef Stefan” in Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani
Velika predavalnica Instituta, ob 13.00

Biološka zdravila pomenijo v zadnjih tridesetih letih velik medicinsko-tehnološki preboj v tarčnem zdravljenju različnih obolenj. Izjemne uspehe izkazujejo monoklonska protitelesa, ki so največja podskupina bioloških zdravil. V razvoju so sedaj že različne strukturne izpeljave monoklonskih protiteles tretje generacije. Skoraj vsa so namenjena sistemskemu vnosu ne glede na mesto delovanja v organizmu. Največ protiteles je narejenih proti rakavim obolenjem in kroničnim vnetnim boleznim. Z namenom razviti alternativna biološka zdravila, ki bi delovala lokalno v prebavilih, smo pripravili sistem z uporabo mlečnokislinskih bakterij. Pri tem smo izkoristili možnost izražanja rekombinantnih proteinov, ki delujejo kot biološka zdravila na površini mlečnokislinskih bakterij, ki so nosilci biološke zdravilne učinkovine. Tako smo razvili sistem za inhibicijo delovanja TNFalfa, ki je eden od poglavitnih vzrokov poslabšanja stanja pri ulceroznem kolitisu in Crohnovi bolezni. Na osnovi eksperimentalnih rezultatov je bil skupini podeljen tudi patent v Združenih državah Amerike. V predavanju bomo prikazali pot razvoja takega sistema in možnosti uporabe v farmaciji, medicini in biotehnologiji.


Sobota, 26. marec - torek, 29. marec

Slika

OBISK - PROF. BERNARD ROTH
Pri prof. dr. Jadranu Lenarčiču, direktorju Instituta »Jožef Stefan«, bo na obisku prof. Bernard Roth, eden najpomembnejših ameriških znanstvenikov s področja tehnike in očetov svetovne robotike ter utemeljitelj in programski direktor stanfordskega Hasso Platter Institute of Design, t.i. »D.school«. D.school je metoda kreativnega timskega dela, ki jo prevzemajo po vsem svetu. Prof. Roth je pri 82 letih še vedno zelo aktiven predvsem kot akademski vodja Institute of Design na Stanfordu.

V preteklosti je prof. Roth slovel po mnogih znanstvenih delih predvsem na področju teoretične mehanike, njegovo knjigo Theoretical kinematics, ki je izšla leta 1979, so nekateri primerjali z Newtonovimi dosežki. Bil je eden od utemeljiteljev sodobne robotike, mentor mnogoterih vrhunskih znanstvenikov, ki so še danes nosilci tega področja v svetu. V zadnjih dvajsetih letih se je ukvarjal z designom in ustvarjalnostjo (načrtovanjem in izgradnjo sistemov). Lansko leto je izdal knjigo, uspešnico The Achievement Habit, v kateri govori o svoji življenjski izkušnji, kako graditi ustvarjalna okolja, v katerih potekajo izmenjave idej, kjer se plemeniti ustvarjalnost in kjer se ideje prenesejo v realnost.

Prof. Roth je svoje delo kot asistent začel na Columbia University v New Yorku. Prvo profesorsko mesto pa je zasedel na Univerzi Stanford v Kaliforniji. The New York Times je pred mesecem dni o njem napisal članek, ki je bil tisti dan najbolj ogledan v ZDA.

Za Slovenijo je pomemben predvsem tudi kot dolgoletni predsednik znanstvenega komiteja najpomembnejše svetovne znanstvene konference v svojem področju Advances in Robot Kinematics, ki poteka vsaki dve leti od leta 1988 in jo je vzpostavil ter jo vsa leta vodi prof. J. Lenarčič.