V001 / IJS / T7

Slika

JE NAŠE ZNANJE RES TAKO MALO VREDNO?
Rektorska konferenca Republike Slovenije, Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije in Študentska organizacija Slovenije so ob napovedih zmanjševanja sredstev za raziskave, razvoj in inovacije ter visokošolsko izobraževanje v Sloveniji pripravili Izjavo za javnost. Ob tem je v sredo, 21. januarja 2015, na Institutu potekala tudi okrogla miza.
V izjavi so zapisali: "Izražamo veliko zaskrbljenost nad drastičnim zmanjševanjem proračunskih sredstev, namenjenih za raziskave, razvoj in inovacije ter visokošolsko izobraževanje v Sloveniji, ki poteka že od leta 2011, in to v nasprotju z Resolucijo o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 ter Nacionalnim programom visokega šolstva 2011-2020, ki ju je sprejel državni zbor leta 2011 z velikim konsenzom strokovne in politične javnosti."