V001 / IJS / Podsliko

Javni razpis za direktorja Instituta »Jožef Stefan« bo objavljen v časopisu Delo 22. avgusta 2020