V001 / Direktorjev skladRezultati

Direktorjev sklad

DIREKTORJEV SKLAD

Objavljen poziv: 22. februar 2016
Rok oddaje predlogov: 25. april 2016
Sklep o izboru projekta: 24. junij 2016


SKLEP O IZBORU PROJEKTA ZA LETO 2016

Na poziv Strokovnega sveta direktorja za predlaganje projektov direktorjevega sklada je bilo prijavljenih trinajst projektov zavidljive kakovosti. Vsi predlagani projekti so se ustrezno umestili glede na smisel poziva, kot ga opredeljujejo pravila direktorjevega sklada. Projekti so bili enakomerno razporejeni med raziskovalnimi področji, polovica pa je bila takih, ki so med predlagatelji povezovali več raziskovalnih skupin oziroma odsekov Instituta. Kakovost predlagateljic in predlagateljev je bila zelo visoka, tudi delež predlagateljic je bil ustrezen glede na razmerja zaposlenih raziskovalk na Institutu.

Strokovni svet direktorja je o izboru predloga projekta odločal soglasno, pri nobenem projektu in pri nobenemu kriteriju ni prišlo do preglasovanja. Pri dveh predlogih projektov se je zaradi morebitnega konflikta interesov iz odločanja izločil ocenjevalec. Pri enem projektu pa je bila dodatno izvedena tudi zunanja recenzija.

Strokovni svet direktorja je soglasno sklenil, da predloži v financiranje projekt z naslovom Live and Edible Photonics (LiveEdiblePhot), ki ga je predlagal dr. Matjaž Humar z Odseka za fiziko trdne snovi F5. Investicija bo obsegala 311.202 EUR za obdobje treh let.

Direktorjev sklad

OBRAZLOŽITEV

Predlagani projekt je med vsemi najbolj vizionarski, prebojen in smel ter ima izreden znanstveni in aplikativni potencial. Vključuje zelo smele in vizionarske ideje, cilj pa je vzpostaviti vodilni svetovni laboratorij. Navkljub drzni zamisli, delno tudi rizični, je projekt utemeljen na realnih ciljih ter prinaša novo področje raziskav v širšem svetovnem merilu. Predlog projekta izkazuje izvrstne potenciale za napredek znanosti in za uveljavljanje Instituta v svetu. Tematika projekta omogoča izrazito interdisciplinanost, ki more pritegniti mlade raziskovalke in raziskovalce drugih odsekov in področij Instituta pa tudi iz tujine, s čemer se bosta teža in dolgoročen doprinos projekta še multiplicirala. Gre za absolutno novost v svetovnem obsegu ter za zelo ambiciozno zastavljen predlog z veliko prebojnosti in potenciala za odpiranje povsem novih raziskovalnih področij. Predlagatelj projekta je izredno kakovosten. Bil je gostujoči raziskovalec v ZDA (tudi na Univerzi Harvard) in je nosilec dveh Marie-Curie projektov, s katerima bo zagotovil pokritje raziskovanja za naslednja štiri leta.

Cilj projekta je postavitev laboratorija na IJS, ki bo svetovno vodilni na področju bio-integrirane fotonike. Laboratorij bo postavljen v prostorih sedanje knjižnice, ko bodo prenovljeni in bodo zagotavljali odlično okolje za predlagane raziskave. Tradicionalno uporablja biofotonika umetne vire svetlobe in optične komponente, narejene iz nebiokompatibilnih snovi za proučevanje organizmov. Projekt bo šel korak naprej. Razvili bodo fotonske komponente, kot so na primer laserji, ki bodo v celoti sestavljeni iz biokompatibilnih in živih snovi, ki jih bo mogoče zaužiti in vgraditi v človeško telo. Biodegradabilni fotonski senzorji bodo uporabljeni tudi v kombinaciji z optično koherenčno tomografijo (OCT) in bodo omogočali senzoriko globlje v telesu in z večjo resolucijo kot doslej. OCT bo uporabljen tudi za proučevanje živih aktivnih samoorganiziranih sistemov in njihovo interakcijo s svetlobo. Metode razvite znotraj projekta bodo omogočale novo raven manipulacije bioloških sistemov, biosenzoriko in nove vmesnike človek-stroj. Za dosego teh ciljev bodo predlagatelji kupili mikroskopski vzbujalni in detekcijski sistem, ter OCT platformo. Projekt bo odprl zares novo transdisciplinarno raziskovalno področje.

Strokovni svet direktorja Instituta
Sprejeto v soglasju z Znanstvenim svetom Instituta


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija
www.ijs.si