Urednistvo Novic

Logo


Urednika:

Sodelavka: Polona Strnad, univ. dipl. nov.
Fotografije: Marjan Smerke, Peter Svete, Marjan Verč in avtorji prispevkov
Lektor: dr. Jože Gasperič
e-pošta: novice@ijs.si

Ponatis vsebine je dovoljen z opombo, da gre za prispevek iz Novic IJS. Članke, predloge in pripombe lahko pošljete po e-pošti.